Kolik Vás to bude stát?

Copywriting

Rešerše, napsání originálního textu, zahrnutí klíčových slov

800 Kč / normostrana

Korektura

Pravopis a gramatika, stylistika

80 Kč / normostrana

Beta čtení

Četba textu, zhodnocení jeho kvality jak po stránce jazykové, tak po té literární (námět, zápletka, věrohodnost postav, originalita a přínosnost díla), sepsání posudku 

20 Kč / normostrana

Konzultace

Online/offline konzultace nad dílem. Podpora a vedení během psaní knihy. 

800 Kč / hodina

Normostranou se rozumí 1800 znaků včetně mezer. 

Ceny jsou pouze orientační. Výslednou cenu s Vámi budu vždy předem konzultovat.

Pojďme spolupracovat

© 2023 Vytvořila Viktorie Tiw